Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Thứ hai 28.09.2015

Nhân dịp Trung thu, gia đình Hùng Cửu Long đã tham gia ngày hội vui chơi và trao quà tặng cho các bạn khuyết tật. Đây là một hành động đầy ý nghĩa đối với Hùng Cửu Long và các con

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Kakakakakaka .888888

Mỗi người có quyền tự do lựa chọn cho riêng mình một niềm vui, một việc làm, một không gian, một người bạn,một môi trường, một phương tiện ..

Có người lựa chọn sang trọng, quý phái, giàu sang, riêng tư, đặc biệt, quyền lực..

Với aodai và gia đình là niềm vui, là hạnh phúc, là giáo dục, là văn hoá, là tinh thần, là cuộc sống là chính mình chia sẻ và kết nối ..

Aodai chọn Người nghèo bởi aodai còn nghèo nhân cách

Aodai chọn Người khuyết tật bởi aodai còn khuyết tật tâm hồn

Aodai chọn Người khó khăn vì aodai còn khó khăn trong đạo đức

Aodai chọn Người có hoàn cảnh vì aodai còn hoàn cảnh trong tương lai

Aodai chọn chia sẻ vì aodai cần chia sẻ ngày mai

Aodai chọn yêu thương vì yêu thương dẫn tới yêu thương

Aodai hy vọng rằng 20 hoặc 40 cũng có thể 60 năm sau con cháu của mình, coi, đọc, nghe, nhìn,thấy, học và làm theo Cha, Ông Nội, Ông Ngoại Hung Cuu Long

Đó là lịch sử, là tài sản, là văn hoá

Không có đúng sai... chỉ có thích hay không thích

Kakakakakaka iloveyou

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Trung thu 2015 đầy ý nghĩa của gia đình Mr Áo Dài

Hùng Cửu Long