Cấu trúc từng phần của viên kim cương

Thứ hai 28.01.2013

Sau khi được cắt và đánh bóng, tất cả các viên kim cương đều được ghi lại các thông số về đặc điểm thuộc tính, người ta gọi những ghi chép đó là cấu trúc (hay còn gọi là sự giải phẫu) viên kim cương. Đối với những viên kim cương có hình dạng khác nhau thì các tỷ lệ, góc độ và vị trí của các bộ phận là khác nhau nhưng thuật từ dùng để gọi chúng thì giống nhau.

Cấu trúc từng phần của viên kim cương Dưới đây là trình bày về chú thích của từng bộ phận của 1 viên kim cương (ở đây là kim cương hình cắt giác cúc)

1. Phần Vương miện: Đây là phần mặt trên của viên kim cương, nằm trên đường gờ, và bao gồm: mặt bàn, mặt cắt sao, mặt vát, các mặt cắt nằm sát trên đường gờ.

- Mặt bàn: là phần mặt bằng nằm ở vị trí cao nhất của viên kim cương, chạy song song với phần đường gờ.
- Mặt cắt sao: nằm gay kề sát mặt bàn, phụ trách dẫn lối ánh sáng xuống khu vực phần nằm dưới đường gờ và phần chóp của viên kim cương.
- Mặt cắt vát: là mặt cắt có hình cái diều nằm ở khu vực giữa mặt bàn và đường gờ, phụ trách dẫn lối ánh sáng xuống khu vực phần nằm dưới đường gờ và phần chóp của viên kim cương.
- Các mặt cắt nằm sát trên đường gờ: là các phần mặt cắt nằm ở vị trí thấp nhất của vương miện, nằm ngay sát phía trên đường gờ, phụ trách dẫn lối ánh sáng xuống khu vực phần nằm dưới đường gờ và phần chóp của viên kim cương.

2. Phần Đường gờ: là phần ranh giới phân biệt khu vực vương miện với khu vực chóp của viên kim cương. Đường gờ có thể được cắt mài facet (thành giác cắt) hay mài trơn.

3. Phần chóp dưới: là phần nằm ở vị trí ngay dưới đường gờ. Bao gồm các mặt cắt ngay phía dưới đường gờ, các mặt cắt thuộc phần chóp và đỉnh chóp.

- Các mặt cắt nằm ngay phía dưới đường gờ: đây là phần mặt cắt nằm ở vị trí cao nhất của khu vực chóp dưới, nằm ngay sát dưới đường gờ. Phụ trách dẫn lối cho ánh sáng phản chiếu trở lại và xuyên qua khu vực mặt bàn.
- Các mặt cắt thuộc phần chóp: là phần mặt cắt nằm ngay kề sát và cùng khu vực với đỉnh chóp, phụ trách dẫn lối cho ánh sáng phản chiếu trở lại và xuyên qua khu vực mặt bàn.
- Đỉnh chóp: là phần nhỏ bé nằm ở dưới cùng của chóp dưới, đỉnh chóp có thể nhọn, hoặc là một mặt cắt rất nhỏ nằm song song với phần mặt bàn.

* Các thông số đo lường:

- Độ dài: khi nhìn từ trên xuống, và coi như viên kim cương nằm ở tư thế đã được lắp vào một chiếc nhẫn hay trang sức, thì phần độ dài chính là đường kính mặt bàn tính từ phần trên xuống dưới. Đơn vị đo lường độ dài là milimet. Yếu tố độ dài luôn đứng đầu tiên trong 3 thông số được ghi trong mục "kích thước" của viên kim cương.

- Độ rộng: khi nhìn từ trên xuống, và coi như viên kim cương nằm ở tư thế đã được lắp vào một chiếc nhẫn hay trang sức, thì phần độ rộng chính là đường kính mặt bàn giữa từ phần sườn - đường gờ cao nhất. Đơn vị đo lường độ dài là milimet. Yếu tố độ dài luôn đứng thứ 2 trong 3 thông số được ghi trong mục "kích thước" của viên kim cương.

St - Clj.vn